Þjónustuhugtökin

Þjónustuhugtökin eru til leiðbeiningar um hvernig Al-Anon fjölskyldudeildirnar starfa í heild sem samtök. Þau eru lýðræðislegur grunnur þar sem er gætt jafnræðis á milli Al-Anon deilda.

Þjónustuhugtökin tólf

 1. Endanleg ábyrgð og forræði alþjóðaþjónustu Al-Anon er í höndum Al-Anon deilda.
 2. Al-Anon fjölskyldudeildirnar hafa falið ráðstefnu og þjónustugeira hennar fullt stjórnunar- og framkvæmdavald.
 3. Rétturinn til ákvarðana er forsenda áhrifamikillar forystu.
 4. Þátttaka er lykillinn að jafnvægi.
 5. Áfrýjunar- og bænarskrárrétturinn verndar minnihlutann og tryggir að álit hans heyrist.
 6. Ráðstefnan viðurkennir að stjórnunarleg ábyrgð sé fyrst og fremst í höndum fulltrúa stjórnarnefndarinnar.
 7. Réttur fulltrúa stjórnarnefndarinnar ákvarðast af lögum en réttur ráðstefnunnar er byggður á erfðavenjum.
 8. Stjórnarnefnd felur framkvæmdanefnd fullt vald yfir daglegum rekstri Alþjóðaþjónustuskrifstofu Al-Anon.
 9. Góð forysta er nauðsynleg á öllum stigum þjónustunnar. Í alþjóðaþjónustu tekur stjórnarnefndin að sér aðalforystu.
 10. Ábyrgð þjónustunnar er tryggt jafnvægi með því að afmarka valdsvið hennar nákvæmlega og þannig er komið í veg fyrir tvöfalda stjórnun.
 11. Alþjóðaþjónustuskrifstofan (WSO) samanstendur af fastanefndum, framkvæmdastjórn og starfsfólki.
 12. Andlegur grundvöllur alþjóðaþjónustu Al-Anon er fólginn í almennum ábyrgðaryfirlýsingum ráðstefnunnar, 12. grein stofnskrárinnar.

Almennar ábyrgðaryfirlýsingar

Í allri framkvæmd mun Alþjóðaþjónusturáðstefna Al-Anon starfa í anda erfðavenjanna og gæta þess:

 • að meginreglan í fjármálum sé sú að ávallt sé tiltækt nægjanlegt rekstrarfé, auk varasjóðs.
 • að enginn landsþjónustufulltrúi sé settur í stöðu sem gefi honum ótakmarkað vald yfir öðrum félögum.
 • að allar ákvarðanir séu teknar að undangengnum umræðum, atkvæðagreiðslu og séu, þegar því er viðkomið, einróma.
 • að engri ákvörðun ráðstefnu sé beint sem refsingu gegn einstaklingum eða stuðli að deilum á opinberum vettvangi.
 • að ráðstefnan gegni ekki stjórnunarhlutverki, heldur sé hún eins og samtökin, sem hún þjónar, lýðræðisleg í starfi og anda.

Hver er tilgangur þjónustuhugtakanna?

Þjónustuhugtökin eru oft kölluð best varðveitta leyndarmál Al-Anon en þau sýna hvernig Al-Anon félagar geta beitt andlegum aðferðum bataleiðarinnar í samskiptum við aðra í landsþjónustunni. Hvenær sem við tökum þátt í þjónustunni þá styrkjum við og aukum eigin bata.

Við erum einstaklingar og höfum ólíkar hugmyndir um hvernig megi leysa okkar sameiginlegu vandamál. Okkur tekst að komast að ákvörðunum sem allir geta sætt sig við, með því að skiptast á hugmyndum, kynna okkur aðra möguleika, leita leiðsagnar æðri máttar og nota þjónustuhugtökin. Þjónustuhugtökin sýna okkur fram á skynsamlegar og heilbrigðar aðferðir til að komast að ákvörðunum sem varða aðra.

Engin samtök geta lifað af, nema fyrir hendi sú skýr mörk ábyrgðar, skýr viðmið hvað varðar alla ákvarðanatöku og framkvæmd ákvarðana þegar þær hafa verið teknar.

Margir Al-Anon félagar hafa komist að raun um að þjónustuhugtökin má einnig nýta utan samtakanna s.s. á vinnustað og á heimilum.

Lesefni um þjónustuhugtökin:
 • P-57, The Concepts
 • B-24, Paths to Recovery
 • P-24/27, Service Manual