Erfðavenjurnar

Hver er tilgangurinn með erfðavenjunum?

Reynslan innan deildanna sýnir að eining okkar byggist á því að við förum eftir erfðavenjunum. Þær minna okkur á að einbeita okkur að tilgangi samtakanna.

Sú deild sem ekki fer eftir erfðavenjunum getur átt á hættu að lenda í árekstrum eða gera mistök sem geta komið í veg fyrir að félagar njóti þeirrar hjálpar sem svo fjölmargir hafa fengið hjá Al-Anon. Við sækjum Al-Anon og Alateen fundi til að fá umhyggju, skilning og von. Bataleiðin hjálpar okkur að líta inn á við og taka ábyrgð á okkur sjálfum, lagfæra viðhorf okkar og setja líf okkar í hendur æðri máttar.

Við getum ekki nálgast Al-Anon bataleiðina annarsstaðar og þegar við komum á fundi reiknum við með að heyra einungis um hana. Þegar aðferðum Al-Anon er beitt styrkir það einingu og sátt deildarinnar og hjálpar okkur að halda batasamfélaginu jákvæðu og heilbrigðu til frambúðar.


Erfðavenjurnar tólf

 1. Sameiginleg velferð okkar situr í fyrirrúmi. Bati hvers og eins byggist á einingu samtakanna.
 2. Hver deild hefur aðeins einn leiðtoga – algóðan guð, eins og hann birtist í deildarsamviskunni. Fyrirsvarsmenn okkar eru aðeins þjónar sem við treystum, ekki stjórnendur.
 3. Aðstandendur alkóhólista mega því aðeins nefna sig Al-Anon fjölskyldudeild að þeir komi saman til sameiginlegrar hjálpar og með því skilyrði að þeir komi saman í þeim tilgangi einum. Til þess að gerast Al-Anon félagi þarf aðeins eitt, að ættingi eða vinur hafi átt eða eigi í vanda vegna alkóhólisma.
 4. Sérhver deild ætti að vera sjálfráða nema í málefnum sem snerta aðrar deildir eða Al-Anon og AA samtökin í heild.
 5. Al-Anon fjölskyldudeildirnar hafa aðeins einn tilgang, að hjálpa fjölskyldum alkóhólista. Það gerum við með því að tileinka okkur tólf reynsluspor AA samtakanna, auðsýna alkóhólistunum okkar skilning og hvatningu, bjóða velkomnar og hughreysta fjölskyldur alkóhólista.
 6. Al-Anon fjölskyldudeildir ættu aldrei að standa að, leggja fé til, eða lána nafn sitt neinum utanaðkomandi samtökum til þess að fjármunir, eignir eða upphefð fjarlægi okkur ekki frá upphaflegum andlegum tilgangi okkar. Þó að við séum sjálfstæð heild, skyldum við ávallt vera fús til samvinnu við AA-samtökin.
 7. Sérhver deild ætti að vera algjörlega á eigin framfæri og hafna utanaðkomandi framlögum.
 8. Tólfta-spors starf Al-Anon ætti ávallt að vera í höndum áhugamanna en þjónustumiðstöðvar okkar mega ráða starfskrafta.
 9. Deildirnar, sem slíkar, ætti aldrei að skipuleggja, en við getum myndað þjónusturáð eða nefndir, sem ábyrgar eru gagnvart þeim, sem þær þjóna.
 10. Al-Anon fjölskyldudeildirnar taka enga afstöðu til utanaðkomandi málefna, þess vegna ætti aldrei að blanda nafni okkar í opinber deilumál.
 11. Stefna okkar í kynningarmálum byggist á aðlöðun fremur en áróðri og skyldum við ætíð varðveita eigin nafnleynd í fjölmiðlum. Sérstaklega skyldum við gæta nafnleyndar allra AA félaga.
 12. Nafnleynd er hinn andlegi grundvöllur allra erfðavenja okkar og minnir okkur ætíð á að setja málefni og markmið ofar einstaklingum.

Lesefni um erfðavenjurnar:
P-60 Tólf Erfðavenjur í máli og myndum
P-53 Al-Anon, þetta er málið
P-45 Sjónarhorn Al-Anon
B-22 Al-Anon leiðin

B-8 Al-Anon’s Twelve Steps and Twelve Traditions
B-22 Paths to Recovery