Sjálfsrannsókn Alateen trúnaðarmanna

(Alateen sponsor inventory)

Atriði til skoðunar

Varðandi hluverk mitt sem trúnaðarmanneskja:

 • Man ég að ég get lært af mistökum mínum, að Alateen er líka þroskandi fyrir mig?
 • Tala ég við trúnaðarmann minn, annan Al-Anon félaga eða Alateen nefndina þegar er ég ringluð/aður eða í uppnámi út af Alateen fundum?
 • Tala ég reglulega við aðrar Alateen trúnaðarmanneskjur?
 • Hef ég jákvæð viðhorf?
 • Sinni ég minni eigin bataleið og leyfi Alateen félögum að sinna þeirra eigin?
 • Mæti ég reglulega á Alateen nefndarfundi?
 • Hvet ég aðra Al-Anon félaga til þátttöku í Alateen og deili reynslu minni af Alateen starfinu á Al-Anon fundum?

Mín eigin bataganga:

 • Er ég virk/ur þátttakandi á minni eigin bataleið, eftir bestu getu?
 • Vinn ég 12. sporið?
 • Hef ég góðan skilning á erfðavenjunum? Geri ég mér grein fyrir því hversu mikilvægar þær eru fyrir batasamfélagið í deildinni?
 • Nota ég slagorðin í eigin lífi?

Varðandi Alateen félaga:

 • Geri ég mér grein fyrir því að sumir Alateen félagar eru lengur að skilja bataleiðina en aðrir?
 • Man ég að Alateen félagar þurfa að sinna þjónustu í deildinni sinni til þess að þroskast í eign bata, t.d. að ganga frá eftir fund og ganga frá bæklingum?
 • Hvernig sleppi ég tökunum á persónueinkennum eða athöfnum Alateen félaga sem mér líka ekki?
 • Hef ég gert allt til að koma unglingunum í skilning um að ég er til staðar ef þau þurfa að tala?

Varðandi hlustun:

 • Hlusta ég af þolinmæði og skilningi?
 • Get ég hlustað án þess að dæma?
 • Tala ég til að fylla upp í þagnir?

Varðandi fundina:

 • Legg ég mitt að mörkum að gera andrúmsloftið þægilegt svo að félögum finnist öruggt að tjá sig?
 • Eru Alateen félagar vissir um hvers er ætlast til af þeim á fundum?
 • Leyfi ég þeim stundum að ,,blása út“ varðandi alkóhólistann í lífi þeirra?
 • Hvet ég þau til að einbeita sér að því að deila reynslu sinni, styrk og von um sjálf sig frekar en aðra?
 • Leyfi ég Alateen félögum að stjórna eigin fundi eða reyni ég að stjórna?
 • Fá allir tækifæri til að leggja sitt að mörkum?
 • Er fundurinn skipulagður, en þó sveigjanlegur?
 • Hvet ég deildina til að nota verkfæri bataleiðarinnar, sporin, slagorðin og erfðavenjurnar?
 • Get ég leitt Alateen félagana í gegnum sporin?
 • Hvet ég til þess að félagar taki að sér þjónustuhlutverk, gerist trúnaðarmenn og gefi hvort öðru símanúmerin sín?
 • Hef ég leyft félögum að þróa með sér deildarsamvisku í málefnum sem varða deildina?
 • Er ég jafn tilbúin að leyfa Alateen félögum að gera mistök á fundum þeirra eins og ég væri ef um fullorðna einstaklinga væri að ræða?
 • Hversu oft hvet ég leiðarann/ritarann til að láta kjósa um mikilvæg málefni?
 • Sýni ég því skilning þegar félagar missa af fundum?
 • Útskýrum við fyrir nýliðanum að það er andlegur, ekki trúarlegur, fókus í deildinni?
 • Er ég tilbúin til að vera til staðar eftir fundinn?
 • Hvet ég til umræðna um erfðavenjurnar?
 • Hvet ég til notkunar á samþykktu Alateen og Al-Anon lesefni á fundum?

Byggt á Alateen Sponsor Inventory og reynslu íslenskra félaga